- nelze sestrojit - prosím, změnte hodnoty
get bigger
get smaller