enigma machine do not press more then one key at the time!

Šifrovací stroj Enigma

Enigma je šifrovací stroj, který se proslavil během II. války, kde ho němci používali pro šifrování své vojenské komunikace. Byl ale používán už i dříve, převážně pro komerční použití.

Enigma je založena na uzavřeném elektrického obvodu s rotačními součástkami. Skládá se z klávesnice, pěti rotorů, přičemž se zároveň používají pouze tři z nich, tzv. plug-boardem (konektorovou desku), s deseti propojovacími kabely, a "seznamem" písmen, pod kterými jsou umístěny žárovky.

Pokaždé, když se zmáčkne klévesa s písmenem (například "k"), se otočí rotor a zároveň se propojí obvod. Elektřina teče nejdříve do přední stěny - do plug-boardu kde je předem umístěným propojovacím kabelem změměno na jiné písmeno, nebo ne - záleží na zapojení přístroje. Poté teče elektrický proud vodičem do prvního rotoru, odsud do druhého, poté do třetího, zde se otočí a následně proběhne celou trasu zpět a tak se písmeno změní hned sedmkrát. Nakonec putuje zpět do konektorové desky a odsud do žérovky, která rozsvícením inikuje výsledmé písmeno.

Enigma k dispozici 5 různých rotorů, z nichž se při každé změně šifrování vybraly 3. Existovalo tedy 60 možností jak rotory nakombinovat. Každý rotor měl 26 možných startovacích pozic, podle počtu písmen v německé abecedě, existovalo tedy 17 576 startovacích pozic. Pak tu také byla konektorová deska, která byla vybavena 10 přepínači. Ty spojovaly 20 libovolných písmen do páru a vzájemně je v rámci dvojice zaměňovaly. Pokud bylo tedy spojeno např. B a K a v šifrování mělo padnout písmeno B, rozsvítilo se K. Toto vylepšení přineslo neuvěřitelných 158 962 555 217 826 360 000 kombinací jak Enigmu zapojit!

videa k tématu

funkční replika

kód se zapisuje ve formě:

1 Číslo prvního zapojeného rotoru [ 0-5 ] 23 Aktuální pozice prvního rotoru [ 00-25 ] 4 Číslo druhého zapojeného rotoru [ 0-5 ] 02 Aktuální pozice druhého rotoru [ 00-25 ] 5 Číslo třetího zapojeného rotoru [ 0-5 ] 12 Aktuální pozice třetího rotoru [ 00-25 ] QY První pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] HO Druhý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] GN Třetí pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] EC Čtvrtý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] VP Pátý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] UZ Šestý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] TF Sedmý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] DJ Osmý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] AX Devétý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ] WM Desétý pár propojených písmen [ A-Z; každé pouze jednou v celém kódu ]
například: 123402512QYHOGNECVPUZTFDJAXWM
Promiň, ale na to, abych převytvářel klávesnici i pro mobily a tablety se mám až moc rád. Zkus to na počítači nebo notebooku.
q
w
e
r
t
z
u
i
o
p
a
s
d
f
g
h
j
k
l
y
x
c
v
b
n
m
.